ESHOP

Přestavba traktoru na pohon CNG

První traktor s pohonem na CNG byl uveden do plného zkušebního provozu v ZD Fryšták.

Úplně první CNG traktor byl uveden do provozu na přelomu září a října letošního roku.

Traktor Zemědělského družstva Fryšták nese  je v provozu od roku 1977

Traktor nese tlakové lahve v celkovém objemu 60 kg CNG pro zajištění dostatečného dojezdu.

Velkou výhodou v živočišném zemědělství je to, že traktor s pohonem na CNG může bezpečně vjet i do chléva, kde jsou ustájena hospodářská zvířata.

Traktor je momentálně nasazen ve zkušebním provozu. Pokud se přestavba osvědčí, budou jej následovat další vozidla.